Osnovni plesački pojmovi

Osnovni plesački pojmovi

Ako se bavite plesom, postoje pojmovi koje će vaše plesne kolege – a i instruktor – očekivati da znate. Da biste mogli samouvereno da uđete u plesnu salu, i pratite instrukcije tokom časa bez smetnji, ovde ću vam navesti osnovne pojmove koje ja koristim.

Većina pojmova je preuzeta iz klasičnog baleta, kao osnove svih plesnih stilova. Samim tim (zbog istorije klasičnog baleta, o kojoj ćemo pisati neki drugi put) pojmovi su na francuskom jeziku. I da ne bude zabune – ti pojmovi se i koriste u svim stilovima plesa, i svuda označavaju istu stvar.

Point (fr.)  označava poziciju stopala zategnutog risa i prstiju. (foto) U užem smislu, u klasičnom baletu, označava tehniku plesanja na vrhovima prstiju u posebnim baletskim patikama.

Flex (eng.) označava dorzalnu fleksiju stopala – a ako vam ni ovo ne znači ništa, fotografija je u prilogu 😉

Relevé (fr.) – pozicija na poluprstima (foto)

Plié ili demi-plié  (fr.) – čučanj (foto)

Grand plié (fr.) – duboki čučanj (foto)

Pozicije nogu – od prve do šeste (foto)

Pozicije ruku – od prve do pete (foto). Pozicije ruku se mogu razlikovati u nekim stilovima, npr. u flamenku su za nijansu drugačije.

Passé (fr.) – označava stopalo radne noge podignuto do kolena noge oslonca. (foto)

Ball change (eng.) – pokret kada se težina tela prenosi sa jedne noge na drugu.

Chassé (fr.) – putujući korak, koristi se u većini plesnih stilova. Označava vrstu brzog koraka gde jedna noga sustiže drugu.

Otvorena pozicija (ruku, nogu) označava „otvorenost“ ka publici, vidljivost.

Zatvorena pozicija (ruku, nogu) označava „zatvorenost“ ka publici.

I još par tehničkih pojmova, neophodnih za vaš veličanstveni nastup na sceni.

Backstage Deo scene koji ne vidi publika. VAŽNA NAPOMENA – ako, vireći iza zavese, vi vidite publiku, budite sigurni da i ona vidi vas.

Upstage Deo scene najudaljeniji od publike.

Downstage Deo scene najbliži publici.

Stage Right Desna strana scene iz pozicije plesača (okrenutog ka publici).

Stage Left Leva strana scene iz pozicije plesača (okrenutog ka publici).

Centerstage Centar scene. Obično se obeleži krstićem na podu.

Full Front Gledajući KA publici.

Full Back Gledajući OD publike.

Cross Prelazak iz jednog dela scene u drugi

Pridružite nam se, vredno vežbajte, i uživajte u plesu!

V. B.

This Post Has 2 Comments

  1. Iva

    Diivno 🙂 uvek se jos ponesto nauci od tičerke 🙂 Ja bi dodala jos i omiljene Jazz hands ?

Leave a Reply