You are currently viewing PROPRIOCEPCIJA

PROPRIOCEPCIJA

Šta je propriocepcija, i kako ona pomaže plesačima?

Neveliki broj plesača je čuo za propriocepciju, mada se na nju oslanjamo svaki dan.

Da bi odredio gde se tačno nalazimo u prostoru, ljudski mozak tumači sledeće signale:

 • Vizuelne (vidimo šta je oko nas)
 • Vestibularne (o eventualnom ubrzanju, rotaciji i poziciji tela)
 • Audio (čujemo zvuke koji nas okružuju)
 • Proprioceptivne

Propriocepcija je svesnost vašeg tela gde se nalazi u prostoru. Propriocepcija štiti zglobove od prekomernih i nepravilnih pokreta koji dovode do nastanka povrede.

Da li su ruke iznad glave, ili sa strane tela?

Da li je lakat savijen, ili ispružen?

Osećaj propriocepcije nam daje (nesvesno) naše telo, pomoću istezanja ili kontrakcije mišića, izvlačenja ili kompresije zglobova.

Kako propriocepcija može da utiče na pokret i učenje?

U slučaju da postoji niži nivo svesnosti propriocepcije (a sigurno ste se sretali sa takvim osobama) dešava se sledeće:

 • Loša koordinacija uzrokovana proprioceptivnom disfunkcijom
 • Sporije učenje i pamćenje pokreta, uzrokovano nedostatkom unutrašnje reakcije na pokret – tzv. mišićna pamet izostaje
 • Može da se desi da postoji problem sa levo-desno i napred-nazad odnosima
 • Poteškoće u određivanju gde se nalaze u prostoru, i u odnosu na druge plesače
 • Teže se prihvataju verbalna objašnjenja pokreta
 • Mnogo više se oslanjaju na vizuelno predstavljanje pokreta

Takve osobe tokom usvajanja novih pokreta vrlo često moraju da GLEDAJU u svoje ruke ili noge (u deo tela koji uči nov pokret) da bi dobili vizuelnu informaciju o tome šta se dešava sa telom – jer izostaje unutrašnja, proprioceptivna informacija.

Kako plesni instruktor može pomoći takvim polaznicima?

Postoji nekoliko načina:

 1. Razbiti instrukcije/pokret na najsitnije delove – na primer, u slučaju vežbe „jumping Jack“ odvojeno predstaviti rad nogu (skokovi) i rad ruku (istovremeno podizanje ruku sa strane od bokova do iznad glave). Inače će takvim polaznicima biti izuzetno teško da koordinišu rad ruku i nogu.
 2. Ponavljati što više – repetitio est mater studiorum!
 3. Povećati broj vizuelnih i taktilnih znakova za pokret
 4. Izbegavati tzv. „mirroring“ dok podučavate – odnosno, ne pokazujte pokret okrenuti licem ka polaznicima, a zauzmite isti položaj u prostoru kakav imaju i oni.
 5. Povećati snagu i amplitudu pokreta koji pokazujete
 6. Pokažite im taktilno (putem dodira) u određenim pozicijama gde im se nalaze ruke i noge. To se može učiniti tako što ćete postaviti ruku na dati deo tela, i tražiti da vam daju otpor – da povećaju mišićnu kontrakciju u datoj poziciji.

Nadam se da ćete sa uživanjem koristiti savete, i time olakšati svojim polaznicima da osvajaju nova plesna znanja!

V. B.

Leave a Reply